Privacy & Cookie Statement Brouwerijen Alken-Maes

Privacy Statement

Brouwerijen Alken-Maes NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3 Bus C en met ondernemingsnummer 0405.655.681, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna “Alken-Maes’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die op deze website worden verzameld.

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de vigerende privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13/06/2005).

In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. In het bijzonder informeert dit Privacy & Cookie Statement je over de wijze waarop wij persoonsgegevens van de gebruikers van deze website verwerken, evenals over de doeleinden van deze verwerking. In dat verband wordt ook stilgestaan bij de verschillende privacyrechten waarover je als gebruiker van deze website kan beschikken en de manier waarop je deze rechten kan uitoefenen.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op deze website, behalve wanneer er voor een bepaalde digitale actie een afzonderlijke, specifiek privacy statement zou worden meegedeeld.

Welke persoonsgegevens verzamelt Alken-Maes?

Alken-Maes verzamelt de persoonsgegevens die u als gebruiker van deze website vrijwillig aan ons meedeelt, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres bij het invullen van het contactformulier of het verzenden van een e-mail.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens door middel van cookies op onze website (neem hieronder een kijkje bij ‘Cookie Statement’ voor meer informatie), zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, surfgedrag op de website, klikgedrag, locatiegegevens en cookie ID.

Voor welke doeleinden verwerkt Alken-Maes persoonsgegevens?

Alken-Maes verwerkt de persoonsgegevens verzameld via de website voor de volgende doeleinden:

• Praktische doeleinden: het correct kunnen gebruiken en weergeven van de website;

• Wettelijke doeleinden, zoals leeftijdscontrole;

• Communicatiedoeleinden: het behandelen van jouw vraag of suggestie aan ons bezorgd via het contactformulier of e-mail;

• Indien je hiervoor de toestemming hebt gegeven: Marketingdoeleinden en promotionele doeleinden, zoals het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen via advertentienetwerken en sociale mediakanalen.

Aan wie verstrekt Alken-Maes persoonsgegevens?

Alken-Maes verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit geoorloofd is volgens de vigerende privacywetgeving.

Jouw persoonsgegevens verzameld via de website worden verwerkt door een externe websitebeheerder hiertoe aangeduid door Alken-Maes. Verder werken we werken samen met Google Analytics om jouw persoonsgegevens te verzamelen door middel van trackingcookies (neem hieronder een kijkje bij ‘Cookie Statement’ voor meer informatie) en kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met een verwante vennootschap van Alken-Maes binnen de Heinekengroep. Jouw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de Europese Unie verwerkt.

Hoe lang bewaart Alken-Maes persoonsgegevens?

Alken-Maes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Hoe kun je als gebruiker je privacyrechten uitoefenen?

Je hebt steeds het recht op inzage, verbetering en gedeeltelijke of volledige wissingvan jouw persoonsgegevens, alsook het recht om toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen (een deel van) de verwerking, om jouw persoonsgegevens volledig over te laten dragen aan een derde of om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Hiervoor kan je steeds contact opnemen met de privacyverantwoordelijke van Alken-Maes, via het e-mailadres privacy@alken-maes.com.

Geef duidelijk in het onderwerp van je e-mail aan dat het gaat om de uitoefening van een recht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met precisering van het recht dat je wil uitoefenen. Houd er rekening mee dat Alken-Maes in sommige gevallen om aanvullende informatie kan verzoeken, zoals een kopie van uw identiteitskaart, teneinde uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Cookie Statement

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (Cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek dat ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan Alken-Maes of de websitebeheerder.

Voor welke doeleinden plaatst Alken-Maes Cookies?

De website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van websites, apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.

Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteiten om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een Cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt.

Analytische Cookies. Alken-Maes gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacyvriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Alken-Maes kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een website verbeteren.

Advertentie of tracking Cookies. Alken-Maes maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op websites, en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op Alken-Maes websites (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Alken-Maes heeft daar geen invloed op.

Voor welke domeinen vraagt Alken-Maes toestemming voor Cookies?

Alken-Maes vraagt steeds per website (per domein) of je toestemming wilt geven voor Cookies. Je geeft dus niet in één keer toestemming voor alle websites van merken en handelsnamen van Alken-Maes.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Alken-Maes via Cookies?

Alken-Maes verzamelt je IP-adres en MAC-adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op de Alken-Maes Website bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze websites bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze websites, welke pagina's je bezoekt op onze websites.

Hoe kun je je verzetten tegen Cookies?

Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze website aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren.

Indien u (bepaalde) Cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet (optimaal) zullen werken en dat u niet alle functies op onze website kan gebruiken.

Hoe kun je contact opnemen met Alken-Maes?

Voor vragen of verzoeken kun je contact opnemen met de privacyverantwoordelijke van Alken-Maes, via privacy@alken-maes.com.